Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Grupa Rytmiczno – Taneczna KORALIK

Grupa Rytmiczno – Taneczna KORALIK

 

Grupa Rytmiczno-Taneczna KORALIK działa od 1997 roku. Zespół skupia dzieci w wieku 4 -5 lat.
Celem zajęć jest umuzykalnienie dzieci, doskonalenie motoryki ruchu, słuchu, koordynacji, równowagi, postawy ciała, kształtowanie i rozwijanie kreatywności, wdrażanie techniki tańca towarzyskiego, nauka pamięci oraz dobra współpraca w grupie.
Dla dzieci uczestniczących w zajęciach jest to najczęściej pierwszy kontakt z tańcem i sceną. Poprzez różne ćwiczenia i zabawy ruchowe poznają podstawy rytmiki, tańca estradowego, towarzyskiego oraz klasycznego. Grupa Koralik bierze udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez MCK: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dni Leżajska, zbierając przy tym największe brawa.
Instruktorem grupy jest Tomasz Wróbel a opiekę artystyczną sprawuje Elżbieta Majcher.
Na zajęcia zapraszamy się we wtorki i czwartki w godzinach od 17.15 do 18.00 w sali baletowej MCK.