^ Back to Top

Newsletter

Otrzymuj informacje o imprezach i repertuarze kina
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Wyścig na Krzesłach - zapisy

10 września w ramach Leżajskiego Targowiska Sztuki II Edycja Wyścigu na Krzesłach !! Już dzisiaj wypełnij formularz i zapisz się na wyścig! Link do formularza poniżej:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSef2zAqx50PiGjJ3…/viewform…

REGULAMIN


Wyścig na krzesłach
1. Organizator
Organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65 37-300 Leżajsk.
Wyścig na krzesłach organizowany jest w ramach Leżajskiego Targowiska Sztuki i odbędzie się 10 września 2017.

2. Uczestnictwo
a W wyścigu może wziąć udział każdy, kto ukończył piętnaście lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorowi pisemną zgodę rodziców na udział w wyścigu.
b Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie Karty
Uczestnika Wyścigu do dnia 7.09.2017r. Zgłoszenia będą także przyjmowane w Biurze Organizacyjnym Leżajskiego Targowiska Sztuki w dniach 8 – 10 września.
c dodatkowe informacje można uzyskać w MCK osobiście lub pod nr Tel. 17 785 11 34

3. Zasady uczestnictwa
a Każdy uczestnik ma za zadanie pokonać wyznaczoną trasę na krześle, jako napęd wykorzystując tylko siłę własnych mięśni.
b Do wyścigu dopuszcza się wszelkiego rodzaju krzesła, fotele itp. posiadające oryginalne kółka jak również wszelkiego rodzaju modyfikacje układu jezdnego.
c Technika jazdy jest dowolna (na siedząco, leżąco, przodem czy tyłem)
d Podczas startu i w trakcie wyścigu, uczestnik musi zajmować miejsce na siedzisku. Niedopuszczalne jest popychanie krzesła zarówno przez uczestnika wyścigu jak i osoby trzecie. 
e Trasa wyścigu jest wyznaczana przez organizatora
f Istnieje możliwość wypożyczenia krzeseł u Organizatora 
( decyduje kolejność zgłoszeń)
g Mile widziane ciekawe przebranie. Za najciekawszą charakteryzacje Organizator przewiduje przyznanie dodatkowej Nagrody.
h Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w wyścigu.

4. Bezpieczeństwo
a Trasa wyścigu zostanie wyłączona z ruchu i zabezpieczona przez odpowiednie służby.
b Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania kasku bezpieczeństwa i ochraniaczy.
c W wyścigu nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe.
d Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osoby, która nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
e Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyścigu leży po stronie uczestnika wyścigu.

5. Nagrody
a Komisja sędziowska powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców według kolejności przybycia na metę. 
b Organizator przewiduje możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za najciekawszą charakteryzację ph. „Krzesło i mój pan”.

Życzymy wspaniałej zabawy i dużo emocji.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.