^ Back to Top

Festiwal Piosenki Przedszkolnej Iskierka

Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka”

 

Festiwal organizowany jest corocznie dla przedszkolaków z Leżajska i okolic. Każdego roku bierze w nim udział ok. 20 małych wokalistów w wieku 5 i 6 lat – reprezentantów 4 przedszkoli miasta. Celem Festiwalu są nie tylko aspekty muzyczne, jak doskonalenie interpretacji tekstu muzycznego i poziomu wykonawczego piosenek dziecięcych, ale również aktywizacja dzieci do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, integracja dzieci z różnych przedszkoli i środowisk oraz promocja talentów wokalnych. Wybrane dzieci przygotowane są do występu podczas konsultacji artystycznych, prowadzonych w maju i czerwcu przez instruktorów MCK. Festiwal trwa dwa dni: w pierwszym dniu - przeglądzie konkursowym - prezentują się wszyscy wykonawcy, oceniani przez profesjonalne jury. Drugi zaś dzień jest koncertem laureatów - z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród oraz koncertem zespołów artystycznych MCK. „Iskierka” jest jedną z nielicznych imprez z udziałem tak małych dzieci i cieszy się dużą sympatią zarówno uczestników, jak i widzów. Dzięki swojej wieloletniej tradycji wypracowała sobie stałą kartę w kalendarzu kulturalnym miasta i powiatu.