^ Back to Top

24-26.03.2017 Zgrupowanie SAN

Zespół, który działa przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku już od sześciu lat, uczynił z tych wyjazdowych warsztatów prawdziwą tradycję, zgrupowania odbywają się raz w roku, ostatnie było już piąte z kolei. Jak co roku w ramach wyjazdu odbywały się intensywne zajęcia taneczne oraz wokalne mimo to członkowie Zespołu znaleźli czas i ochotę na rozegranie meczu piłki nożnej. Bo ważnym celem wyjazdu, prócz doskonalenia umiejętności tanecznych i wokalnych, jest także integracja członków zespołu. Jak przystało na zespół folklorystyczny w zajęcia integracyjne wplecione zostały elementy ludowe, takie jak przygotowanie i prezentacja wianków. Zgrupowanie taneczne w Tryńczy było ważnym etapem podczas przygotowań do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Nei Pori w Grecji, podczas którego Zespół Pieśni i Tańca San będzie reprezentował nasz region.