^ Back to Top

Srebrny Kaczy Pląs „Małej Leliwy”

W ubiegłym roku „Mała Leliwa” również była na tym przeglądzie i wróciła z wyróżnieniem. Impreza jest zawsze bardzo udana, a świetna organizacja i przyjazna atmosfera sprawiają, że na „Kaczuchę” zjeżdżają się zespoły z całego Podkarpacia. Przegląd organizują studenci II roku Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, a odbywa się na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. W tegorocznym Przeglądzie wzięły udział 62 zespoły - „Mała Leliwa” pojechała w składzie 37 dzieci i zaprezentowała się w krakowiaku, jako 52 zespół. Nie wszędzie tak duża grupa może dobrze wypaść, ale na wielkiej scenie RCKP leżajskie dzieciaki wystąpiły znakomicie i zdobyły II miejsce, czyli Srebrny Kaczy Pląs. Każdy z 1100 uczestniów, zgodnie z tradycją, obdarowany został maskotką i słodyczami, natomiast laureaci I, II i III miejsc otrzymali szklane statuetki.