^ Back to Top

74 rocznica pacyfikacji miasta

O godzinie 11.30 w Kościele Farnym miała miejsce msza święta w intencji pomordowanych. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik poległych, gdzie odczytano Apel Poległych wraz z salwą honorową i złożeniem wieńców. W Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 17:00 zaprezentowana została koncepcja zagospodarowania miejsca straceń przy ul. 28 maja. Odbyła się też projekcja filmu "Leżajskie piekło 1943". 28 maja 1943 roku do Leżajska hitlerowcy otoczyli miasteczko i zatrzymali mieszkańców podejrzanych o kontakty z podziemiem. W podmiejskim wąwozie rozstrzelali 43 osoby, w tym 28 członków leżajskiego ugrupowania Armii Krajowej. Część zatrzymanych trafiła do obozów zagłady. Pacyfikacja była odwetem za zlikwidowanie przez żołnierzy podziemia niemieckich konfidentów.