^ Back to Top

Relacja z otwarcia budynku MCK

Uroczyste otwarcie budynku Domu Kultury

W piątek 20 września odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w świeżo wyremontowanym budynku Domu Kultury. Symbolicznego otwarcia dokonali: Piotr Urban – burmistrz Leżajska, Maria Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku, Jacek Rupar – wykonawca inwestycji, właściciel firmy DOMREX, Marcin Nowak – przedstawiciel posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza, prof. Jan Burek – wicemarszałek województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński – radny sejmiku wojewódzkiego, a poświęcenia budynku – ks. Marek Cisek – proboszcz Parafii Farnej.

Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło słów wzruszenia, uznania i podziękowań. Dla najbardziej zasłużonych inwestorzy – burmistrzowie Piotr Urban i Marek Karakuła wręczyli pamiątkowe statuetki.

Otwarcie Domu Kultury połączone było także z otwarciem kina. Zgromadzeni goście mogli się przekonać jakie możliwości ma nowoczesna aparatura cyfrowa kina w Leżajsku.

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na lampkę szampana i zwiedzanie budynku.

Tego dnia, wieczorem, odbył się pierwszy seans filmowy. Była to polska premiera filmu Diana. Wszystkie miejsca w błyszczącej nowością sali widowiskowo – kinowej były zajęte.

Relacja z otwarcia biblioteki

Otwarcie Biblioteki im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku

19 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie po remoncie i modernizacji budynku dawnej „Proświty” obecnie MCK – Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku. Uroczystego otwarcia leżajskiej książnicy dokonali: Burmistrz Leżajska Pan Piotr Urban, wykonawca Pan Paweł Piotrowski, jeden z najaktywniejszych czytelników - Krzysztof Malita oraz Kierownik Biblioteki Pani Jolanta Korasadowicz.Wyremontowany budynek poświęcił ks. prałat Marek Cisek proboszcz leżajskiej Fary. Po części oficjalnej i okolicznościowych przemówieniach uroczystość otwarcia uświetnił recital Renaty Johnson-Wojtowicz i Piotra Szpary przy akompaniamencie Ryszarda Marchewki. Informujemy, że od 23.09.2013 r. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku wznowiła swoją działalność w dawnej siedzibie przy ul. Jarosławskiej 1.