^ Back to Top

Formacja Tańca SHOW DANCE

Formacja Taneczna Show Dance istnieje od października 2013. Grupa skupia dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat. Każde spotkanie rozpoczyna się ćwiczeniami rozgrzewającymi, następnie są zadania ruchowe i taneczne oraz ćwiczenia rozciągająco-rozluźniające. Zajęcia te są forma aktywności fizycznej, która jest doskonałym sposobem na efektywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego po lekcjach w szkole. Potrafi również mieć ogromny wpływ na prawidłowy rozwój psychomotoryki rosnącego organizmu:
- uczy zasad dobrego wychowania, odpowiedzialności i współpracy w grupie;
- pobudza wyobraźnię, pozwala rozwinąć własne możliwości twórcze;
- uwrażliwia na piękno muzyki i ruchu, rozwija emocjonalnie;
- rozładowuje nadmiar energii, pomaga w koncentracji uwagi;
- dodaje pewności siebie, uczy radzenia sobie ze stresem;
- rozwija poczucie rytmu i kształtuje pamięć ruchową;
- rozwija koordynację i zdolność panowania nad własnym ciałem;
- zapobiega wadom postawy;
- utrwala prawidłowe nawyki ruchowe
Zajęcia Show Dance łączą w sobie różnorodne style taneczne: disco, jazz, pop, latino oraz elementy akrobatyki. Celem działalności zespołu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności i zainteresowań tanecznych dzieci i młodzieży , pokazy i prezentacje podczas różnych wydarzeń artystycznych. Poprzez udział w zajęciach dzieci i młodzież uczą się wyrażać swoje emocje oraz kształtują osobowość.
Zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 18.00-19.00.
Opiekunem zespołu jest Pani Elżbieta Majcher, instruktorem Pani Lidia Zastawna.